zin

(no subject)

Oct. 19th, 2019 | 09:00 pm
From:: zin

kapēc gan vienmēr sakrāmēšanās jāatstāj uz pēdējo dienu?!

lai arī sākotnēji doma par 2 sacensībām pēc kārtas šķita nekas takš tik briesmīgs, tagad sāku domāt, ka būtu bijis prātīgāk darīt to visu 1 at teh time.
rīt lidoju uz Maljoroku, kur balonu Eiropas čempis, uzreiz, kā tas beidzas, pa tiešo uz Sāgu, uz nākamājām sacensībām (šoreiz japāņu parastās, tradicionālās).
tad mazuliet palūkoties pakārt un būšu atpakaļ.
somu gan būtu derējis laicīgāk kārtot
Tags:

Link | view all comments


Reply

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.