Šulcs te garām gāja - [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

[Sep. 20th, 2018|03:01 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[mood |OK]
[music |-]

Stāvam pie stacijas, pīpējam, runājamies kaut ko savā nodabā (angliski). Pienāk kaut kāds random bomzis, apstājas blakus, grib kaut ko teikt, nu skaidrs jau apmēram, ko tieši, gan jau cigareti izdiņģēt. Sekundīti pastāv...

Bm: (čehiski, vilšanās pilnā balsī) Ā, jūs ārzemnieki, ja?
Es: (čehiski) Nu – jā, vispār.
Bm: *noskumst, aiziet*
linkiet garām

Comments:
[User Picture]
From:[info]tvarj
Date:September 20th, 2018 - 04:28 pm
(Link)
dēm, cik neveiksmīga diena čalim!
[User Picture]
From:[info]santech
Date:September 20th, 2018 - 09:23 pm
(Link)
galnais, lai tā nav piemājas stacija. kur tevi katru dienu var satikt. kgan tu jau nebraukā katru dienu, va ne