kuģa žurnāls [entries|archive|friends|userinfo]
Adler Wittern

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| UPD. latest ]

mazie jautājumi [May. 20th, 2019|08:25 am]
https://www.samsung.com/semiconductor/dram/module/M471B5673EH1-CF8/ droši vien noderēs tikai muzeja ekspozīcijā

ar ko man nepatika double commander? jo 40 naudiņas tomēr žēl maksāt par total commander
linkpost comment

[May. 19th, 2019|11:00 pm]
OMG redīsi! Rimī pakas! Daudz iekšā! Pat mazliet asi!
linkpost comment

wonderlast king [May. 18th, 2019|09:54 pm]
Gan jau, ka burgers būs tikpat labs, kā dziesma. Sen nav ēsts @Ļē.
linkpost comment

[May. 18th, 2019|08:27 pm]
Beidzot vasaras vakari, kad var iziet ielās t-kreklā. Ideāls mazvējiņš. Āra terasēs sutināt alusi. Jāatklāj balkona sezona.
linkpost comment

[May. 16th, 2019|05:10 pm]
Attieksme pret krievvalodīgajiem Latvijā, kas šeit dzīvo, bet nerunā latviski, sāk kļūt izsmejoša. Because - for fuck sake, what a stupid and ignorant
linkpost comment

[May. 14th, 2019|10:42 pm]
Moonspell dziesmas Desastre sākums atgādināja Green Novice žanru. Kurš no kura ietekmējies? ;D Bet īstenībā es bēdājos, jo nepaspēju nopirkt biļeti uz Moonspell konci gada beigās Melnajā Piektdienā ;-[
linkpost comment

[May. 13th, 2019|10:35 pm]
[music |Skyforger - Tīreļa Purvā / In The Tirelis Swamp]

Atradu Humblebundle krājumos neaktivētu The Witness kodu. Stīmam laikam ,jā. Nesen iehavoju to gejmu Epicstōrā. Laikam. Kā labāk darīt? Stīma arī aktivizierēt? nemeiko sensu.
link3 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]