Lācītis numur divi - July 20th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

July 20th, 2007

[Jul. 20th, 2007|12:43 pm]
[Tags|]
[mood |Fuck off]
[music |Beth Gibbons & Rustin' Man / Show]

Sievietes, man domāt, ir labākas par vīriešiem. Pirmkārt jau dēļ kaut kādām dīvainām rakstura iezīmēm, bez kurām nespētu eksistēt tāds egoists kā es.

Bet otrkārt, kas nav mazsvarīgi — ar sievietām var iedzert, попиздеть par nesvarīgo un pabučāties / pārgulēt. Ar mužikiem — tikai iedzert un попиздеть. Nospiedošā vairākumā, sievietes ir arī krietni izskatīgākas.

Taču neskatoties uz to, dzīvnieki ir labāki par cilvēkiem. Ar viņiem nevar ne pabuhāt, ne pamuldēt, ne pārgulēt, bet viņi nekrīt tev uz nerviem un nemāca dzīvot. Un tas ir vissvarīgākais.

Jā, es pēdējā laikā visus mīlu.
linkiet garām

Incanti... [Jul. 20th, 2007|12:43 pm]
[Tags|]
[mood |Fuck off II]
[music |Beth Gibbons & Rustin' Man / Spyder]

Diez, «Mizantropu klubs» — tas ir oksimorons, absurds, vai tomēr kaut kas, kas ļoti labi raksturotu mūsu sabiedrību?

Nevis tādā nozīmē, ka visi mūsdienās ir kļuvuši par ciniskiem pohujistiem, bet cilvēku vēlmē brāļoties pat uz visneiedomājamākajiem pamatiem.
link1 garāmgājējs|iet garām

WTF? [Jul. 20th, 2007|01:21 pm]
[Tags|]

Varbūt es kaut ko esmu palaidis garām, bet man šķiet, ka šajā banerī ir kaut kas pilnīgi un absolūti pretrunīgs un neloģisks.

Upd.: Oppaņki. Izrādās, ka tiešām kaut ko esmu palaidis garām.
link6 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | July 20th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]