Lācītis numur divi - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

Incanti... Jul. 20th, 2007|12:43 pm

vistu_zaglis
Diez, «Mizantropu klubs» — tas ir oksimorons, absurds, vai tomēr kaut kas, kas ļoti labi raksturotu mūsu sabiedrību?

Nevis tādā nozīmē, ka visi mūsdienās ir kļuvuši par ciniskiem pohujistiem, bet cilvēku vēlmē brāļoties pat uz visneiedomājamākajiem pamatiem.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.