Lācītis numur divi - Incanti... [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

Incanti... [Jul. 20th, 2007|12:43 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|]
[mood |Fuck off II]
[music |Beth Gibbons & Rustin' Man / Spyder]

Diez, «Mizantropu klubs» — tas ir oksimorons, absurds, vai tomēr kaut kas, kas ļoti labi raksturotu mūsu sabiedrību?

Nevis tādā nozīmē, ka visi mūsdienās ir kļuvuši par ciniskiem pohujistiem, bet cilvēku vēlmē brāļoties pat uz visneiedomājamākajiem pamatiem.
linkiet garām

Comments:
From:[info]divi_g
Date:July 20th, 2007 - 01:01 pm
(Link)
Tas ir pierādījums tam, ka cilvēks ir sabiedrisks dzīvnieks, un Īstu Mizantropu ir maz.