Lācītis numur divi - July 19th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

July 19th, 2007

Par audiālo materiālu [Jul. 19th, 2007|04:21 pm]
[Tags|]
[mood |smalkajā pasaulē ar visu galvu]
[music |Beth Gibbons & Rustin' Man / Funny Time Of Year]

Amazingly fascinējoši. Portishead–u Beth Gibbons un Rustin Man: «Drake». Kaut kas tik noskaņīgs sen nebija dzirdēts.

Dušas raušanai, savukārt, «Funny Time Of Year». Un vispār šī blīvripa, блять kurš šādu vārdu izdomājis, jau otro dienu tur un neatlaiž. Iepilināt tagad kādus 100g, aizkūpināt papirosu un nesteidzīgi blenzt griestos. Jo tā nu ir nodarbe, kur 100 punkti steigties nav kur.

linkiet garām

navigation
[ viewing | July 19th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]