Ziņojumi kosmosam
Nenopietni par nopietno un nopietni par nenopietno
piedošana un tuvākā mīlestība 
10th-Jan-2019 05:59 pm
un ja nu kivičs izrādās jēzus, kurš tikai pārbauda mūsu ticību... ko tad?
Comments 
10th-Jan-2019 07:06 pm
tad viņš beigās izpirks visu mūsu grēkus. kaut kā tā?
10th-Jan-2019 08:29 pm
varbūt jēzus ir kaimiņš
11th-Jan-2019 09:03 am
Izdarīsim darāmo līdz galam un gaidīsim nākamo mesiju.
This page was loaded Mar 24th 2019, 5:12 pm GMT.