Ziņojumi kosmosam
Nenopietni par nopietno un nopietni par nenopietno
man gan šķiet, ka pēdējo desmitgažu konflikti pierāda ko pavisam citu... 
7th-Nov-2018 04:42 pm
Drosme, apņēmība un spīts iepretim dabiskajām bailēm ir tās karavīra īpašības, kuras ļauj cerēt, ka agri vai vēlu cīņā var tikt uzvarēts pat stiprāks pretinieks. To lieliski pierāda ne tikai Latvijas Brīvības cīņas, bet arī pēdējo desmitgažu konflikti ārvalstīs.

https://www.lsm.lv/raksts/arpus-etera/arpus-etera/karlis-rokis-valsts-jasarga-ne-tikai-vardos-bet-darbos.a298460/
This page was loaded Nov 21st 2018, 8:07 am GMT.