slikts sapnis - ad hominem [entries|archive|friends|userinfo]
slikts

[ website | untu.ms ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

ad hominem [Jan. 14th, 2020|08:10 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|, ]

Racionāļu(tm) grēku sarakstā ir plašāka priekšstata par neformālo loģiku maitāšana, jo noteikumi ar latīniskiem nosaukumiem un ne pārāk ierobežotas domāšanas noslieces ir baisms savienojums

tverams piemērs tam ir ad hominem lietojums kā apvainojuma sinonīms: apvainojums tiek pasniegts kā loģikas pārkāpums, pat ja tas nav loģiska sprieduma daļa. ļoti vienkāršojot, "tu esi neglīts, tāpēc tev nav taisnība" visticamāk būs kļūdains spriedums, jo sprieduma uzbūvē pamatojums ir nesaistīts ar secinājumiem (ja vien runa varbūt nav par izskatu); tikmēr, "tu esi neglīts, kā arī tev nav taisnība" uzbūvē apvainojums ir atsevišķs no secinājumiem un tāpēc nav ad hominem

atsevišķs apvainojums var veidot poisoning the well kļūdu, nomelnojot teicēju iespējami nesaistītā veidā: "paklausīsimies, ko neglītenis saka"

spriedumi bieži neierakstās vienkāršos tehniskos rāmjos: piemēram, "tev ir meļa slava, tāpēc tava liecība ir neuzticama" vai "tavs padoms ir apšaubāms, jo tu pats tam neseko" var būt vai nebūt kļūdaini spriedumi, un tas ir atkarīgs no apstākļiem.

salīdzinoši tehniska pieeja spriestspējai īpaši uzrunā Racionāļus un saistītās 'stemlordu' un 'neckbeardu' kopas, jo tā sasaistās ar priekšstatu par saprātu kā robotiskumu un jūtām kā saprāta pretstatu, lai gan jebkādas cilvēka rīcības pamata ierosinātājs būs sajūta par vēlamo, un morālai spriestspējai ir noteicoša loma dzīvē

kopējā mācība ir, ka cilvēku valoda ir par sarežģītu, lai vienkārši noteikumi varētu aizstāt izsvērtus spriedumus. neformālā loģika ir kritiskās domāšanas daļa, jo tā var papildināt spriestspēju kā kārtīgāka pieeja izplatītām līdzībām starp kļūdām, bet tā var arī apslēpt vājus spriedumus, novēršot uzmanību no būtības
Linkdot krepsi

Comments:
[User Picture]
From:[info]saccharomyces
Date:January 14th, 2020 - 08:19 pm
(Link)
es tikai gribēju pateikt, ka lasu Tavus ierakstus ar baudu

tie ir patiesi patīkama alternatīva atsevišķām diskusijām, kuras lepojas ar it kā baigo loģiskumu, kritiskumu, saprātīgumu
From:[info]slikts
Date:January 14th, 2020 - 08:35 pm
(Link)
forši, paldies

man pašam sajūtu bojā tas, ka paust domstarpības kaut kādā mērā var pārklāties ar 'bulijošanu', kā citātā: "you're not wrong, walter. you're just an asshole"
[User Picture]
From:[info]saccharomyces
Date:January 14th, 2020 - 09:07 pm
(Link)
man šķiet, ka domstarpības no bulinga (lai cik tizls, tas diemžēl ir ~oficiālais latviskojums, vismaz dardedze, LU un visādas izglītības iestādes/organizācijas utml to tā jau kādu laiku lieto) atšķir motivācija un mērķis.

tas ir, ir nozīmīga atšķirība, vai mērķis ir paust savu nostāju un aicināt uz diskusiju ar pieļāvumu, ka pretējā puse argumentu rezulātā varētu mainīt savu nostāju, vai arī mērķis ir dominēt.

(es gan arī varbūt reizēm vispār neuztveru līdz galam kontekstu, jo nevaru izsekot līdzi kaut kādām ierakstu cēloņsekām, tas ir, reti kad saprotu netiešas atsauces uz citiem ierakstiem vai, vēl jo mazāk, komentāriem, ja vien nav ielinkots, jo esmu lielākoties visus, kuri izpaudās šai "kritiskajā" veidā, atsekojusi vai vismaz nelasu tās komentāru kaujas. bet man šķiet, ka tam nevajadzētu būt svarīgi, var taču te lasīt kā pilnīgi patstāvīgus viedokļierakstus)
From:[info]slikts
Date:January 15th, 2020 - 10:13 pm
(Link)
paldies, vērtīgi zināt par boulingu, tas ir, bulingu. jocīgākais laikam ir, ka nav uzreiz skaidrs, vai pareizi būtu buļi, bules vai buļotāji

nupat ierakstīju izvērsti savu būtībā paštaisnuma manifestu