sargtornis - [entries|archive|friends|userinfo]
sargtornis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 8th, 2019|10:56 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Bērni, un tagad paskatieties šeit! Te mēs varam redzēt, kā agonējušie metālisti vārtās vēmekļos un smok sārņos! Nāciet tuvāk, droši, pabakstiet tos ar saviem Siguldas spieķīšiem! Rau, viens morāli izkurtušais delīriķis pat sakustējās! Labi, apskatiet viņus kārtīgi, un tiekamies pie autobusa pēc pusstundas!
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]nistagms
Date:November 8th, 2019 - 10:54 am
(Link)
:D