zaļā buržuāzija - [entries|archive|friends|userinfo]
judging the mice

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| freidfreidlenta pukstlenta marčlenta komentlenta pollkreators ]

[Oct. 2nd, 2020|05:12 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
linkpiemetināt?

Comments:
[User Picture]
From:[info]black_data
Date:October 3rd, 2020 - 05:53 pm
(Link)
Es pat valodu sāku komentāros raustīt.
[User Picture]
From:[info]rasbainieks
Date:October 3rd, 2020 - 07:34 pm
(Link)
aiz lielas sajūsmas :)
zinkā, mums vienkārši atnesa kaut kādu vegāno sieru no dabasstacijas

hackers counter system