zaļā buržuāzija - [entries|archive|friends|userinfo]
judging the mice

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| freidfreidlenta pukstlenta marčlenta komentlenta pollkreators ]

[Nov. 6th, 2019|11:10 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
meitenes (un zēni)
mums te ir kāds tāds kurš var noskaņot ģitāru kurš vēl/jau lieto kiehls
un ne tikai lieto, bet taisās piektdien būt tik neprātīgs, ka apmeklēt veikalu spicē, jo skidoni?
tā'n'tā, man vajag dažas lietas, bet piektdien nebūšu rīgā, un es tā gaidīju tos viņu bloody skidonus reizi gadā
linkpiemetināt?

hackers counter system