zaļā buržuāzija - [entries|archive|friends|userinfo]
judging the mice

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| freidfreidlenta pukstlenta marčlenta komentlenta pollkreators ]

[Oct. 20th, 2019|06:19 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
linkpiemetināt?

Comments:
[User Picture]
From:[info]rasbainieks
Date:October 21st, 2019 - 12:28 pm
(Link)
jā, es šajās dienās ja pārvietojos, tad daru to visai žigli :)
festivālā ir dafiga visāda brīnišķa kino. es no tā neredzēšu tieši neko, bet jūs lūdzu apskatiet gan, ja reiz ir tāda iespēja. un dodiet vombatus, jā!

hackers counter system