klusums - [entries|archive|friends|userinfo]
klusuma cilvēks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| fona trokšņi ]

[22. Jun 2012|10:55]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
šis ir viens no tiem retajiem rītiem, kad zāles pļāvējs zem loga ir svētība.
Linkir doma