I don't really mind being here with my mind - The end is only the beginning [entries|archive|friends|userinfo]
Nyamo

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

The end is only the beginning [Mar. 2nd, 2021|02:34 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|]
[Sajūtas | sad]
[Skaņas |This will Destroy You - Syncage]

Noraudājos ar i visu loģiku, i saprašanu, ka veci cilvēki nedzīvo mūžīgi. Omei laikam delīrijs iestājies, bet vismaz vēl saprot, kas es esmu, kad es zvanu.
Vēl jau cerība ir, ka mazliet apskaidrosies, bet brīnumu laikam gaidīt arī nevar. Tikai brīnumus.
Gremž, ka nevaru tikt uz Latviju atpakaļ arī šobrīd..
Pa telefonu - pa pusei smejoties, pa pusei nopietni - teicu Omei, ka viņa vēl nedrīkst mirt, jo es uz bērēm netikšu.
Ome smējās. Teica, ka centīsies.
Among all other things.
Life is strange.
LinkIt's dark in here

Comments:
[User Picture]
From:[info]saccharomyces
Date:March 2nd, 2021 - 04:52 pm
(Link)
pai, un turu īkšķus
[User Picture]
From:[info]nyamo
Date:March 3rd, 2021 - 02:39 pm
(Link)
Paldies <3