I don't really mind being here with my mind - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
Nyamo

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

The end is only the beginning Mar. 2nd, 2021|02:34 pm

nyamo
Noraudājos ar i visu loģiku, i saprašanu, ka veci cilvēki nedzīvo mūžīgi. Omei laikam delīrijs iestājies, bet vismaz vēl saprot, kas es esmu, kad es zvanu.
Vēl jau cerība ir, ka mazliet apskaidrosies, bet brīnumu laikam gaidīt arī nevar. Tikai brīnumus.
Gremž, ka nevaru tikt uz Latviju atpakaļ arī šobrīd..
Pa telefonu - pa pusei smejoties, pa pusei nopietni - teicu Omei, ka viņa vēl nedrīkst mirt, jo es uz bērēm netikšu.
Ome smējās. Teica, ka centīsies.
Among all other things.
Life is strange.
Link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: