krēpjlācis - [entries|archive|friends|userinfo]
krēpjlācis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 11th, 2019|02:13 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[music |Lethal Ejaculation - Infinite queue at a medical facility]

skābeņu zupa rullē! un vēl ar karstu maizīti - vienkārši kačā! tas ir pats labākais no stilīgajiem un foršajiem vasaras ēdieniem!
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]ulvs
Date:June 11th, 2019 - 02:26 pm
(Link)
Skābeņu aukstā zupa rullē vairāk.
[User Picture]
From:[info]cimone
Date:June 11th, 2019 - 03:45 pm
(Link)
es tev ticu, un es arī gribu skābeņu zupu
[User Picture]
From:[info]neetiski
Date:June 11th, 2019 - 04:59 pm
(Link)
Es mīlu skābeņu zupu.
From:[info]zero_weirdness
Date:June 13th, 2019 - 11:37 am
(Link)
skābeņu zupa ar grūbām, tikai
[User Picture]
From:[info]nistagms
Date:June 13th, 2019 - 11:43 am
(Link)
jā, grūbas skābeņu zupā ir defaultā
[User Picture]
From:[info]gnidrologs
Date:June 14th, 2019 - 11:21 pm
(Link)
krfīrzupa arī lapa