roman à clef [entries|archive|friends|userinfo]
cimone

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 11th, 2019|06:24 am]
Jurista Vārds ir 'portāls katram Latvijas juristam' - nu jā, es neesmu jurists un vēl mazāk latvijas jurists, bet es gribētu reizēm palasīt, tomēr nevaru tam atvēlēt 105 eiro gadā. lūdzu, pastāstiet, ja zināt, varbūt ir kāda cita iespēja, fiziski neesot latvijā, bet droši vien nav.
linkpost comment

[Apr. 19th, 2014|09:29 pm]
[Tags|]

"I am writing all this down as a lesson to me; but what I should do is to strengthen myself against myself. For I already knew my failing well; and that absurd need heedlessly to hand myself over to anyone whatsoever."
linkpost comment

[Oct. 21st, 2012|06:42 pm]
link1 comment|post comment

[Aug. 17th, 2012|04:31 pm]
meitenēm par par miera traucēšanu piespriež divus gadus ieslodzījumā. brīnos par dažu personu problēmām spriedumos tikt tālāk par iebildumiem pret "nesimpātisko formu".
link3 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]