netti [userpic]

Labradoras pussala

August 9th, 2018 (01:27 pm)

mista'peo, dārgais grāls
manu liesmu cēlājs dzēsējs
vadātājs un atpestītājs
mīklu šķīrējs, spārnu cēlējs

savus zobus novīlējis
sēž zem svina smagās mēles
saplokot un kunkstot
lēni nosmaks tur bez vēlmes

mista'peo, dārgais grāls
manu liesmu cēlājs dzēsējs
tevi pazīt man bij gods.