mtldd - [entries|archive|friends|userinfo]
mtldd

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 4th, 2019|07:51 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
mans līdz šim labākais padoms reiz salauztām sirdīm būtu nevis dzēst savus sirdslauzējus no soc. tīkliem un tālruņiem, bet gan tikties. kad zobratiņi atstākuši puslīdz stabilu darbību, kad dusmas un skumjas ir pierimušas, kad ir pārvarētas ilūzijas par zudušu mīlestību kā dzīves beigām, tiecieties. ieraugiet viņu acīs to vienaldzību un klusēšanu, to izvairīšanos un atsvešinātību, ieraugiet, ka tur nav nekā no tā, kā ir šķitis, un tā būs visskaidrākā zīme, ka ir laiks laist vaļā pavisam.
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]tagad
Date:June 4th, 2019 - 11:44 pm
(Link)