mtldd - [entries|archive|friends|userinfo]
mtldd

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 2nd, 2019|08:20 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[music |Chet Baker]

lēnām briestu jauniem randiņiem un tikai kā mantru skaitu - "vēsturi var neatkārtot, vēsturi var neatkārtot, vēsturi var..". tas gan pat vairs nav ticības, bet pārliecības jautājums: ne es īpašāka, ne kā, ka man būtu atņemta iespēja uz drosmi un pārmaiņām.
linkpost comment