mtldd - [entries|archive|friends|userinfo]
mtldd

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 29th, 2019|07:03 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
klausos pa rādžu tiešraidi no lielās ģildes, gatavojos plēst nost visus logu siltinājumus un beidzot ielaist arī pārējās telpās gaisu. izmēzt putekļus un elpot jaunu. logu aizlīmēšana pirms spelgoņiem bija pēdējā jaukā lieta, ko izdarījām kopā, vēl būdami draugi.

šī bija garākā ziema manā mūžā. nu esmu mājās. esmu mājās.
linkpost comment