mtldd - [entries|archive|friends|userinfo]
mtldd

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Feb. 20th, 2019|10:48 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
ja bez nekāda noguruma pēc darba var aiziet un ar milzu ekrāna palīdzību ļaut kubrikam atstāt sevī nospiedumu, tad dzīve šajos platuma un laika nogriežņa grādos ne pavisam nav draņķīga.

nav vēl divi mēneši pārgājuši, un sāpju un aizvainojuma vietā jau lēnām apskaidrojas caur skarbo patiesību iegūtā mācība. saprast, ka būt pieklājīgiem, bet ne godīgiem, ir stūrēšana vislielākajā strupceļā, un tādēļ izšķirties, bija labākais, kā es varēju parūpēties par mums abiem. pat spogulī aplūkojot sevi, šķiet, ka klāt nācis tāds kā neliels briedums, pieaugusi izpratne, spēks un stāja. it kā es nedēļas laikā būtu garīgi pastiepusies pāris gadu ekvivalentā. viss ne tuvu izdodas un daudz kam vēl trūkst dukas, bet šis ceļš (ar visiem klupieniem un feileriem) tā beidzot un pa īstam sāk aizraut.
linkpost comment