no_sound.wav - Post a comment [Raksti|Vecie raksti|Ievērotie|Izziņas]
ивилмикии

[ Izziņas | cibas izziņas ]
[ Vecie raksti | archīvs ]

Saites
[Saites:| [Kakao, enyone?] [Use the Force, Luke!11] [Vēl viens es?] [Pēdējais Radio] [Bloglīnijas] [Twat or what?] [Brutality!] [Par Kino!] ]

Dec. 21st, 2010|10:24 am

mikii
ok, zinu, ka pārpublicēt ziņu virsrakstus ir so dienasgrāmata, taču šis man norāva jumta paliekas.. 

 LETA 10:20 Sārts dodas darba vizītē uz Turciju
Link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.