06 June 2023 @ 09:12 am
 
Ok, ja visi tik filozofiski pieiet dzimtēm, tad nošķiriet toletes pēc sex not gender, un ja tas nestrādā, tad nošķiriet mentally challenged and mentally sound people tualetes. Or just be very specific and make toilets for people with authentic vaginas and penises, and toilets for artificial vaginas and penises. I mean you cannot argue with that, and if you do, then make a third toilet for people who cannot tell the difference between natural and artificial.
 
 
( Post a new comment )
Skabičevskis[info]begemots on June 6th, 2023 - 11:43 am
Kā jau es piezīmēju citur, vārdi un nošķīrumi dabiski rodas kaut kādas praktiskās jēgas dēļ.

Tā kā nošķīrumam starp bioloģiskajiem vīriešiem un sievietēm ir praktiska jēga, tad gadījumā, ja esošie vārdi vairs neizteiks šo atšķirību, radīsies citi vārdi, lai šo atšķirību izteiktu. Piemēram, sievietes-sievietes varbūt kādreiz sauks par feminām un vīriešus par maskuliem (no latīņu) vai kā citādi.
(Reply) (Thread) (Link)
[info]methodrone on June 6th, 2023 - 11:57 am
Lol, but true. Eh, muusu laikos gan taa nebija..
(Reply) (Parent) (Link)
gnidrologs[info]gnidrologs on June 6th, 2023 - 12:59 pm
Civilizācija tiek pataisīta ar vienu lielu kloāku, tā kā drīz varēs iztikt bez tualetēm.
(Reply) (Link)