MaKo
Oktobris 20., 2019 
07:56 pm - Win10
Dīvaini laptopiņš uzvedas. Ja aizver vāku, neizslēdzot pašu datoru, tad atverot, vairs neredz WiFi adapteri. Ja pārstartē datoru, tad viss ir savās vietās un strādā, rūkdams.
This page was loaded Aug 12. 2020, 7:09 pm GMT.