MaKo
Aprīlis 3., 2018 
08:54 am - Orvels bija pravietis.
Lielbritānijas policija ieguvusi tehnoloģiju, ar kuru var no jebkura smartfona jebkuru informāciju izvilkt. Pie kam viņi uzskata, ka tam nav vajadzīgs orderis. Pielietota metode tiks gan aizdomās turēto smartfoniem, gan lieciniekiem un arī upuriem.
This page was loaded Mar 26. 2019, 6:52 pm GMT.