no culture war today

« previous entry | next entry »
Monday Sep. 14th, 2020 | 12:03

"Cuties"? Lūdzu, nelieciet man smieties! Kam vajadzīga Netflix pieejamā filma "Cuties", ja ir Dievs?

link | comment | memorize


Comments {0}