Heart*Stripper
Viss ir, lai mēs tuvotos Esamībai..
Commenting To 
22nd-Sep-2008 06:03 pm
6os gulēt, 10os augšā un atkal darbos līdz ausu un matu galiem, nodevu, pareizi, tikai trešo daļu no vajadzīgā, bet nodevu! :)
Uzsitu pa plecu!
Gribu laukā, galvu izvēdināt..
Comment Form 
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
(will be screened if not a friend)
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.
This page was loaded Dec 5th 2021, 1:30 pm GMT.