Heart*Stripper
Viss ir, lai mēs tuvotos Esamībai..
 
22nd-Sep-2008 06:03 pm
6os gulēt, 10os augšā un atkal darbos līdz ausu un matu galiem, nodevu, pareizi, tikai trešo daļu no vajadzīgā, bet nodevu! :)
Uzsitu pa plecu!
Gribu laukā, galvu izvēdināt..
This page was loaded Dec 5th 2021, 1:38 pm GMT.