Heart*Stripper
Viss ir, lai mēs tuvotos Esamībai..
Commenting To 
25th-May-2008 02:08 am - True North
Skopa sižeta filma par daudz ko - morāli, principiem, vērtībām un uzticību tam visam, arī sev. Viens, ko cilvēks runā un skandina, kas cits, ko izdara dzīvē.
http://www.imdb.com/title/tt0497365/
Labi un spēcīgi, pat vīrieša dzīves uztverei.
Comment Form 
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
(will be screened if not a friend)
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.
This page was loaded May 22nd 2022, 7:29 am GMT.