Heart*Stripper
Viss ir, lai mēs tuvotos Esamībai..
True North 
25th-May-2008 02:08 am
Skopa sižeta filma par daudz ko - morāli, principiem, vērtībām un uzticību tam visam, arī sev. Viens, ko cilvēks runā un skandina, kas cits, ko izdara dzīvē.
http://www.imdb.com/title/tt0497365/
Labi un spēcīgi, pat vīrieša dzīves uztverei.
This page was loaded Jul 4th 2022, 3:19 pm GMT.