Heart*Stripper
Viss ir, lai mēs tuvotos Esamībai..
RW 
9th-May-2008 01:42 pm
Man jau tīk, ka cilvēks dzīvo tādu dzīvi, kādā jūtas laimīgs, lai arī vairs ne tāds, kādu viņu dievināja tūkstošiem cilvēku visā pasaulē.. :)
Comments 
9th-May-2008 03:45 pm
Hehe, izlasīju: "biju uz līgavu viļņa" :D :D
This page was loaded Jan 24th 2022, 1:51 am GMT.