Heart*Stripper
Viss ir, lai mēs tuvotos Esamībai..
Commenting To 
9th-May-2008 01:42 pm - RW
Man jau tīk, ka cilvēks dzīvo tādu dzīvi, kādā jūtas laimīgs, lai arī vairs ne tāds, kādu viņu dievināja tūkstošiem cilvēku visā pasaulē.. :)
Comment Form 
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
(will be screened if not a friend)
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.
This page was loaded Feb 7th 2023, 9:54 am GMT.