Heart*Stripper
Viss ir, lai mēs tuvotos Esamībai..
Commenting To 
7th-Dec-2007 04:19 pm - Dzeja
Tā domāju pirms 4 gadiem, par vārdiem, kas virknējas zem pildsspalvas..


dzejošana ir zināma pašiznīcināšana. izsāpēšana. izsāpēšana līdz kaulam! līdz mielēm. kā ar kailām kājām brist pa smalkiem stikla gabaliņiem. bet cik tās sāpes reizēm ir skaistas!

jā, zinu cilvēkus, kas to neiztur. viņi vairs nesāp. viņi vairs neraxta. man žēl, jo cilvēkam nevajag sevi žēlot. cilvēkam pēc sevis ir jāatstāj kaut kas. kādas pēdas. pēdas, kad ir brists ar kailām kājām pa smalkiem stikla gabaliņiem. un paliks sārti spožas lāsītes. dzeja.

 

Un tā domāju šogad..

Lasīt. Grāmata. Grāmatnīca. Rakstīt.

Nav nemaz tik vienkārši.

Novest sevi līdz tam „kliņķītim”, lai uzrakstītu kaut teikumu..

Dziļākā Apokalipse.

Comment Form 
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
(will be screened if not a friend)
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.
This page was loaded Dec 7th 2021, 4:38 am GMT.