Heart*Stripper
Viss ir, lai mēs tuvotos Esamībai..
 
7th-Feb-2006 12:26 pm
Nesagaidīt, kad Mans Mūža Mīlulis būs Rīgā.. :))) Lai nu kam, bet Dave ir kas tāds, kas liek man palikt muļķa prātā un sastingušu prātu vērties un klausīties viņā.. :) Jaunais klipiņš, ja kas..
Comments 
7th-Feb-2006 05:22 pm
http://klab.lv/community/aptauja/72998.html Jautājums: vai Tev nav nekas pret to, ka es tevi pievienoju nākamai kārtai vai aiznākamai (pēc user:asaa ieteikuma)?
7th-Feb-2006 05:23 pm
nekas nav pretim.
This page was loaded Jul 4th 2022, 3:35 pm GMT.