atkal · jauns, · atkal · iekārojams. · tāds · pats, · tikai · savādāks.

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Pie blakus galdiņa sēž puisis un meitene, kas ir pirmajā randiņā. Tik forši un awkward reizē.
Bet tad meitene uzdeva jautājumu par to - vai tu varētu nogalināt mani un ja, jā, tad kā?
Es vairs nespēju sadzirdēt, ko vīrs saka, jo viņu saruna ir kļuvusi tik muļķīga, ka nespēju tajā neklausīties.
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry

* * *
[User Picture]
On 14. Maijs 2019, 23:45, [info]south commented:
Bija atbilde arī?
[User Picture]
On 15. Maijs 2019, 12:02, [info]guru replied:
Tas bija tas trakākais. Puisis nezināja, ko atbildēt. Tad meitene prasīja vēlreiz, uzstāja un viņš teica, jā. Un no tā brīža viss kļuva ar vien sliktāk un samākslotāk, jo slepkavošana, acīm redzot, nebija laba pirmā randiņa tēma puisim.
[User Picture]
On 15. Maijs 2019, 12:33, [info]south replied:
Tad tas džeks nebija tā vērts. Bet meitenei cepums par šādu pieeju!
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry