atkal · jauns, · atkal · iekārojams. · tāds · pats, · tikai · savādāks.

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Dēla pirmais bilningvālais vārds ir mašīna.
Baigi superīgi!
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry

* * *
On 6. Novembris 2018, 23:38, [info]mansgan commented:
mašīna un mašina? :P
[User Picture]
On 7. Novembris 2018, 08:57, [info]guru replied:
Mašīna un car 😊
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry