per silentium ad as†ra mille - [entries|archive|friends|userinfo]
باب

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 14th, 2020|05:42 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
panikas cēlājs ar antipanikantu

īzī
LinkLeave a comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]kemune
Date:March 14th, 2020 - 05:27 pm
(Link)
<3
[User Picture]
From:[info]kemune
Date:March 14th, 2020 - 05:39 pm
(Link)
mums katram ir viens šāds draugs
[User Picture]
From:[info]gnidrologs
Date:March 14th, 2020 - 06:11 pm
(Link)
Tas viģiks perfekti parāda emocionālo vampīrismu, ko ekstraverti dara pret intravertiem. Es tā kaķa vietā to papagaili jau sen būtu nožņaudzis. Pacietīgais kaķis.
[User Picture]
From:[info]martcore
Date:March 14th, 2020 - 11:09 pm
(Link)
awww