per silentium ad as†ra mille - [entries|archive|friends|userinfo]
باب

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 4th, 2020|08:08 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
ir ienācis ierosinājums 8. martu turpmāk dēvēt par Xieviešu dienu. vēl tikai ātri jāvienojas, kā to iksu izrunāt – kā Albānijā vai kā Albiōnā.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-8068879/amp/Leicester-University-students-union-faces-backlash-rebranding-International-Womens-Day.html
LinkLeave a comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]milda
Date:March 4th, 2020 - 12:43 pm
(Link)
jāizrunā kā "KR" un miers
[User Picture]
From:[info]dooora
Date:March 4th, 2020 - 05:45 pm
(Link)
:D
From:[info]ernuerna
Date:March 4th, 2020 - 01:09 pm
(Link)
kā Ķīnā!
[User Picture]
From:[info]dooora
Date:March 4th, 2020 - 05:50 pm
(Link)
ā, Tu domā kā xièxie 谢谢?
paldies, laba ideja: Xièxieviešu diena!
From:[info]ernuerna
Date:March 5th, 2020 - 07:46 am
(Link)
nu ja! :) sjīevietes tomēr! Un prezidents ar viņiem tāds.
[User Picture]
From:[info]kemune
Date:March 4th, 2020 - 03:46 pm
(Link)
cilviešu diena
[User Picture]
From:[info]dooora
Date:March 4th, 2020 - 05:51 pm
(Link)
jāieraksta cilvilkodeksā ;)
From:[info]ernuerna
Date:March 6th, 2020 - 06:44 pm
(Link)
[User Picture]
From:[info]dooora
Date:March 7th, 2020 - 08:04 am
(Link)
å, hahahahå