Teiksim tā [entries|archive|friends|userinfo]
milda

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[17. Maijs 2019|14:02]
Poll #21301 Tu neraksti
Open to: All, results viewable to: All

Tu neraksti vairs cibā, jo

View Answers

esi beidzot laimīga/laimīgs
5 (35.7%)

esi nelaimīga/nelaimīgs
1 (7.1%)

nezinu
5 (35.7%)

esi mirusi/miris
1 (7.1%)

kapāju vanagu
2 (14.3%)

Link9 raksta|ir doma

[27. Jun 2013|22:30]
pa spraudziņu Piedejojam 7 soļu tehnikā.
Link

navigation
[ viewing | most recent entries ]