10 December 2017 @ 10:49 pm
Trauslums  
- Stikls ir ļoti trausls materiāls.
- Jā, bet laulība ir vēl trauslāka. Pati dzīve ir ļoti trausla.

Saruna ar Adriano Berengo no Venēcijas
 
 
( Post a new comment )
[info]eos on December 11th, 2017 - 12:56 am
Stiklu var pēc tam sakausēt kopā... laulību - gandrīz nekad. Un dzīvību - nekad.
(Reply) (Link)