16 November 2016 @ 10:49 pm
 
Emīls Nolde gleznojis plenērā pat ziemā un ļāvis sniegam un ledum veidot dažādus efektus uz gleznojuma slapjās virsmas.