12 September 2016 @ 11:26 pm
Hermanis  
Pēdējā Hermaņa izrāde, kas mani uzrunāja bija Brodskis/ Barišņikovs.