26 February 2023 @ 09:14 am
Mijiedarbība  
Strādā cītīgi, jo tava darba augļus izmanto citi, līdzīgi kā tu izmanto citu darba augļus.
 
 
( Post a new comment )
[info]divas_zosis on February 26th, 2023 - 03:51 pm
Ne mana cūka, ne mana druva.
(Reply) (Thread) (Link)
木[info]dombrava on February 26th, 2023 - 06:45 pm
Nu var jau it kā dzīvot uz Marsa un visu nodrošināt sev pats, bet arī tur ir vide, ar kuru mijiedarbojies, pat ja dzīvo izolēti.
(Reply) (Parent) (Link)