16 July 2022 @ 09:31 am
Monētas divas puses?  
Vai cilvēks ir tas, par ko viņš sevi uzskata pats, vai tas, par ko viņu uzskata citi?
 
 
( Post a new comment )
aborigens[info]aborigens on July 16th, 2022 - 09:34 am
ne viens, ne otrs :)
(Reply) (Thread) (Link)
az[info]az on July 16th, 2022 - 11:24 am
vai abi
(Reply) (Parent) (Thread) (Link)
aborigens[info]aborigens on July 16th, 2022 - 11:32 am
šis droši vien grūtāk apvienojams, ja uzskati ir klajā pretrunā. Pats sevi uzskati par pieklājīgu, kamēr citi par uzbāzīgu vai taml.
(Reply) (Parent) (Thread) (Link)
az[info]az on July 16th, 2022 - 11:37 am
pašam varbūt ir grūtāk apvienojams, bet domājot abstrakti un ārpus sevis, beigās tu esi vai nu nekas (jeb kā tu saki, "ne viens, ne otrs") vai viss (abi).
manī mierīgi sadzīvo abas šīs versijas vienlaikus, jo tāda man liekas pasaule, nekā jau nav, bet viss ir
(Reply) (Parent) (Thread) (Link)
aborigens[info]aborigens on July 16th, 2022 - 12:03 pm
es vairāk domāju, ka nevis "nekas" bet kaut kas cits, ko skaidri neredzi ne tu pats, ne citi. Daudz kas arī atrodas nerealizētas potenciālitātes līmenī.
Un tad, jā, var būt arī abi tajā veidā, kā tu saki. Droši vien garākā sarunā mēs spētu vienoties :)
(Reply) (Parent) (Thread) (Link)
az[info]az on July 16th, 2022 - 12:20 pm
o, bet tieši tas jau arī ir "nekas", tas ir absolūti masīvs koncepts
un es tieši tā arī sapratu tavu pieeju, kā hinduisma "neti, neti" - viņu veids, kā aprakstīt brahman, "the ultimate reality in the universe" - sakot, ka tas nav ne šis, ne tas. jo tas ir tik komplicēts un pilns komplekss, ka mums nav veidu kā to vienkāršoti aprakstīt un saprast. tāpēc neti, neti

un mana pieeja ir pateikt abi jeb - jā, viss tas neti, neti veido visu, kas beigās ir neti, neti

programmēšanā es to jūtu, kā tu paņem masīvu bezgalību un ieliec to vienā variable, un tas variable var būt viens vārds, piemēram "random_number", bet tas ir = funkciju "pick randomly from library any real number"
un mistiski mēs kodā lietojam vienādības zīmi = jo kaut kā tas ir tas pats, lai gan vispār nav
(Reply) (Parent) (Thread) (Link)
aborigens[info]aborigens on July 16th, 2022 - 12:27 pm
jā. par programmēšanu labs piemērs.
(Reply) (Parent) (Link)
nova[info]nova on July 17th, 2022 - 05:30 pm
Galīgi ne viens,ne otrs.
(Reply) (Thread) (Link)
Mežiniece K.[info]hekate on August 6th, 2022 - 07:21 am
Cilvēks ir tas, kas ir,nevis tas, ko kāds uzskata?
(Reply) (Parent) (Thread) (Link)
nova[info]nova on August 7th, 2022 - 10:53 am
Cilvēks ir tas,kas ir. Kad atmet visu, ko domā par sevi pats un kad atmet visu,ko domā par viņu citi. Visu lieko, visu to, kas dzīves laikā pieķepis klāt kā sodrēji katliņam.
(Reply) (Parent) (Link)