木 ([info]dombrava) wrote on April 7th, 2022 at 03:04 am
Kas mainījies?

"Montessori mūs brīdināja: "Ja cilvēki akli izmantos iekšējos spēkus, lai iznīcinātu viens otru, mēģinājums ātri vien būs veiksmīgs, jo cilvēka rīcībā esošie spēki ir bezgalīgi un pieejami ikvienam." Arī kalnu, tuksnešu un jūru dabiskās robežas vairs neierobežo cilvēku, "tagad viņš var lidot tiem pāri", viņa rakstīja. Šajā "jaunajā laikmetā" ar likumiem un līgumiem nepietiks; ierobežojumiem būs jānāk no iekšpuses. Šim nolūkam mums ir ļoti nepieciešamas fundamentālas izmaiņas izglītībā: tādas, kas var veicināt cilvēka un viņa personības veidošanos, jo "bērns, kurš nekad nebūs iemācījies rīkoties patstāvīgi, vadīt savu rīcību, pārvaldīt savu gribu, izaugs par pieaugušo, kurš ir viegli vadāms un vienmēr paļausies uz citiem." [..] Viņa saskatīja iespēju jauna veida izglītībai: izglītībai, kas sāktos ar dzimšanas brīdi: izglītībai, kas tā vietā, lai vienkārši palīdzētu bērniem pielāgoties esošajam, ļautu veidoties indivīdiem, kuri ir saskaņojušies arī ar citu cilvēku interesēm, personām ar kritisku domāšanu un izpratni, kas nepieciešama, lai nodrošinātu atbildīgāku sabiedrību. Viņa saprata, ka mieru nevar panākt ar došanos gājienos vai iemācīt caur mācību programmu, tāpat kā to, ka "jaunais laikmets" neradīsies tikai no meditācijas augstākās pieredzes. Mierīgu sabiedrību nevar veidot uz tāda pamata, kas necenšas integrēt ķermeni, prātu un garu. [..] Mūsdienu bērni var mums parādīt ceļu, tāpat kā pirms 100 gadiem Marijai Montesori. Politika un miera sarunas var nodrošināt kara pārtraukšanu, taču tās nevar radīt mieru. Atkal un atkal mēs saprotam, ka nevaram mainīt pieaugušo. Miers radīsies tikai tad, ja būs notikusi netieša sagatavošanās. Tam jābūt izglītības darbam. Izglītība nevar vienkārši sniegt faktus un nodot tālāk formālas zināšanas. Tā ir jāsaprot kā palīdzība, ko varam sniegt "jaunā cilvēka normālai attīstībai". Mums jāiemācās atbalstīt "konstruktīvo darbu, ko veic cilvēka dvēsele, īstenojot audzināšanu, kas palīdz atvērt to milzīgo potenciālu, ar kuru ir apveltīti visi bērni". Šīs ir studijas - "miera zinātne", ko Montessori lūdz mūs radīt.""  Zane Baltgaile *************************************** Padomju Savienībā Nobela miera prēmijas vietā bija Starptautiskā Ļeņina miera prēmija. Un laikam skolās notika miera stunda. Bet nav ne jausmas, ko tur mācīja.
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.