30 May 2020 @ 09:58 am
Sirdsdarbs  
"Ja tu nevari iziet publiski – vienalga – varbūt Tu noziedoji kādai, kas to dara, lai viņa varētu turpināt savu darbu par spīti cenzūrai? 

 Mēs sakām, ka, piemēram, Amma ir “ cilvēku līmeņa” skolotāja. Amma ir uzbūvējusi 100 000 māju tiem, kam nav pajumtes. Plus slimnīcu ar 1300 gultas vietām. 100 000 stipendijas bērniem, lai varētu mācīties. Ko Tu esi izdarījusi? Kā palīdzējusi Ammai? Un vai tavs apskāviens ir tāds, ka ar to var dziedināt? 

 Tikai tad, kad katrs bērns uz šīs zemes būs paēdis, laimīgs, aprūpēts, neviens nemocīsies nekādās ciešanās, Tu būsi ar savu enerģiju to panākusi, vai ieguldījusi, vai kopā mēs to būsim radījušas – tikai tad mēs iegūsim tiesības saukties par dievišķām."
 
 
( Post a new comment )
[info]eos on May 30th, 2020 - 10:29 am
nu jā. Amma.

pasties uz S. pasties uz V., cik viņš "lēni" mācās, kaut Urantijā ir 12 gadu jauk. pasties uz A., kurš dziedina tikai 2 gadus apmēram.

Šie ir cilvēki, kas ir tajā visā tikai apmēram 15-19 gadu. Un tad pasties uz pārējiem. Kuri ir tajā mazāk par 15 gadiem...
(Reply) (Thread) (Link)
木[info]dombrava on May 30th, 2020 - 10:58 am
Vai jēga salīdzināt?

Es te vairāk tieši par reālu darbu, ko var jebkurš. Ja tic, tiecas un dara. Un ir pavisam mazi darbiņi, kas lielas pūles neprasa.
(Reply) (Parent) (Thread) (Link)
木[info]dombrava on May 30th, 2020 - 11:02 am
Nesen noskatījos filmu
https://www.imdb.com/title/tt8267604/
, kas tieši attiecas uz pēdējo rindkopu. Arī kāds mākslas darbs varbūt var mainīt kādu bērnu dzīvi uz labu.
(Reply) (Parent) (Link)