05 March 2020 @ 01:59 am
Viena realitāte  
"Tieksme pārsniegt jeb transcendēt sevi ir fundamentāla ikviena cilvēka iezīme. Mēs visi vēlamies pārsniegt paši sevi. Tāpēc cilvēki vēlas kāpt kalnos vai aizlidot uz Mēnesi. Tā ir vajadzība transcendēt sevi, nonākt viņpus savas patības. Šī iemesla dēļ mēs arī iemīlamies. Mēs gribam iziet no savas patības un nonākt kādā citā. Šis impulss transcendēt sevi tiek piepildīts vienīgi tad, ja atgriežamies pie pirmavota. Tā ir mīlestības impulsa visdziļākā nozīme."

Bīds Grifits, benediktiešu mūks, priesteris